125th Anniversary of Matyrdom of Dr. Jose P. Rizal “Rizal: Para sa Agham, Katotohanan, at Buhay