2022 NATIONAL KIDNEY MONTH

“Batang Malakas sa Panibagong Bukas”
June 18, 2022 l 8:30AM l Municipal Covered Court

Lectures: Nutrition Tips in Common Kidney Diseases
Ihi ng Daga, Dala ay Leptospirosis
Zumbathon