ARAW NG KAGITINGAN

“Kagitingan ng mga Beterano, Inspirasyon ng nagkakaisang Pilipino”Abril 9, 2022