Congratulations, Bacnotaneans!

As proof of our collective efforts to make our communities clean & green, the Provincial Government conferred to us major awards for environmental protection and sustainability!

Nawa’y maging paalala ito sa ating lahat na magtulungan lagi upang mapanatiling luntian ang ating paligid at protektahan ang mga likas na kayamanan!

#HatawBacnotan