NATIONAL DISASTER RESILIENCE MONTH

Local Government Unit of Bacnotan
Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council (MDRRMC) joins the nation in the observance of NATIONAL DISASTER RESILIENCE MONTH (JULY 2022)
Theme: “Sambayanang Pilipino, Nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan”

#BidaAngHanda
#ResiliencePH
#HatawBacnotan